Velkommen til LHL Trondheim Øst

Velkommen til hjemmesiden vår

Du har her kommet til LHL Trondheim Øst sin hjemmeside.  Her vil du finne informasjon fra møter, turer med mere. Du vil finne informasjon om kurs og aktivteter, litt om når ting skal skje.

LHL har som formål å være en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende og skal

 • fritt og uavhengig påvirke samfunnet til full likestilling og deltakelse
 • drive helsefremmende arbeid og informasjon for å skape en sunn livsstil
 • være hjerte- og lungesyke og deres pårørendes samlingspunkt og nettverk
 • utvikle tjenestetilbudet til hjerte- og lungesyke og deres pårørende
 • styrke samholdet blant funksjonshemmede

 • Vil du vite mer om organisasjonen, kan du gå inn på Landsforeningen for hjerte- og lungesykes nettside http://www.lhl.no/

  Vi oppfordrer deg til å komme med innspill til denne siden, slik at den på den måten kan bli mer levende og nyttig. 

  Dersom du ikke allerede er medlem, er du velkommen til å bli det !


  Vil du vite mer om LHL-Trondheim Øst sine aktivitete kan duklikke på lenken nedenfor:


  http://www.lhl.no/lhls-lokallag/sor-trondelag/lhl-trondheim-ost/